Hạn chế dùng Count(Distinct) khi truy vấn trong SQL

Nhằm nâng cao chất lượng bài viết để có thể đáp ứng và kịp thời chia sẽ kiến thức đến cho các bạn, hôm nay mình chính thức chuyển nội dung từ blog này sang một blog khác với giao diện đẹp hơn, đầy đủ tính năng hơn, mong các bạn ủng hộ. Link bài … Continue reading Hạn chế dùng Count(Distinct) khi truy vấn trong SQL

SQL UPDATE Statement

SQL UPDATE Statement Dùng để thay đổi dữ liệu của bảng. Cú pháp: Bảng PERSON Ta sẽ update thêm FirstName 'Nina' vào hàng có LastName là Rasmussen Kết quả: UPDATE nhiều hơn các cột trong 1 hàng : Bây giờ ta muốn thay đổi address và thêm tên vào trong cột City : Kết quả: