Facebook ra mắt tính năng Group Plugin

Chuyện là mình cần làm một cái tool ranking để làm Top User trong tháng cho group Cộng Đồng Chữ Viết Tay. Nên quyết định dạo quanh trang facebook for developers để kiếm API support cho mục đích trên thì phát hiện ra Facebook mới update tính năng có tên là Group Plugin. GROUP PLUGIN là gì? … Continue reading Facebook ra mắt tính năng Group Plugin