[Video] Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2008 Express with Tools

Video sau hướng dẫn bạn cài SQL Server 2008 Express with Tools Link download SQL Server 2008 Express with Tools: http://bit.ly/Xb7Pos Nguồn: Cosi Tuấn (http://www.youtube.com/watch?v=Q-uMTn87Kyk)

Các Chế Độ Phục Hồi Của Database trong SQL Server

Chế độ phục hồi (recovery model) là thuộc tính của database, liên quan đến cơ chế sử dụng log file và do đó, liên quan đến khả năng khôi phục dữ liệu của database. Các model đó là FULL, SIMPLE, và BULK-LOGGED.Bạn có thể xem và thay đổi chế độ phục hồi của database bằng … Continue reading Các Chế Độ Phục Hồi Của Database trong SQL Server