Lựa chọn ngành CNTT: Tôi đã đi lầm đường hay có quá nhiều quyết định sai trái?

Đây là 1 comment của bạn Hoàng Minh Triết đã được anh Hải (http://vovanhai.wordpress.com/) đưa lên thành bài viết, tôi xin phép được trích dẫn bài viết này về blog để chia sẻ với các bạn. 1/ Bước vào cổng đại học Cách đây 5 năm, sau khi tốt nghiệp PT tại 1 trường thuộc … Continue reading Lựa chọn ngành CNTT: Tôi đã đi lầm đường hay có quá nhiều quyết định sai trái?