Bảo vệ Profile Facebook của bạn một cách an toàn

Nếu bạn thường xuyên theo dõi tin tức thì hẳn bạn sẽ biết đến tính năng SSL trong Facebook, tính năng này giúp cho profile Facebook của bạn an toàn hơn, tránh được sự xâm nhập và sau đây là phần hướng dẫn cách để làm điều đó. Bật tính năng SSL trong Facebook Bạn … Continue reading Bảo vệ Profile Facebook của bạn một cách an toàn