Thêm Facebook Chat vào ứng dụng Pidgin

Bạn muốn giữ liên lạc với bạn bè trên Facebook trong suốt cả ngày nhưng lại không muốn duyệt chúng trên web? Hôm nay thegioidientu.com sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng thêm Facebook chat vào trình chat phổ biến Pidgin Facebook gần đây đã hỗ trợ thêm XMPP, có nghĩa là bạn có thể … Continue reading Thêm Facebook Chat vào ứng dụng Pidgin