Thêm web động trực tiếp vào nội dung trình chiếu PowerPoint

Bạn có bao giờ muốn dẫn chứng một trang web trực tiếp trong một bài thuyết trình PowerPoint? Đây là cách bạn có thể chèn một trang web thành một bài thuyết trình PowerPoint để có thể hiển thị các nội dung chính xác mà bạn đang nói đến. Bạn luôn luôn có thể tạo … Continue reading Thêm web động trực tiếp vào nội dung trình chiếu PowerPoint