Các Chế Độ Phục Hồi Của Database trong SQL Server

Chế độ phục hồi (recovery model) là thuộc tính của database, liên quan đến cơ chế sử dụng log file và do đó, liên quan đến khả năng khôi phục dữ liệu của database. Các model đó là FULL, SIMPLE, và BULK-LOGGED.Bạn có thể xem và thay đổi chế độ phục hồi của database bằng … Continue reading Các Chế Độ Phục Hồi Của Database trong SQL Server

Khắc phục lỗi kết nối trong Sql Server 2005

Có một số bạn gặp rắc rối trong việc kết nối Sql Server 2005 trong Windows 7, mình cũng tình cờ tìm ra cách giải quyết và tạo topic này hy vọng sẽ giúp ích cho một số bạn. Bước 1: mở các Service trong SQL Server: Bước 2: mở chương trình SQL Server Management Studio … Continue reading Khắc phục lỗi kết nối trong Sql Server 2005

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2008

SQL Server 2008 có nhiều phiên bản khác nhau, trong đó bản Express là bản thấp nhất, được Microsoft cung cấp miễn phí cho người dùng với mục đích học tập và ứng dụng vào những ứng dụng nhỏ, không yêu cầu cao về các tính năng khác ngoài việc lưu trữ và xử lý đơn … Continue reading Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2008

SQL ALTER TABLE

SQL ALTER TABLE Biểu thức ALTER TABLE dùng để thay đổi các giá trị trong tables. Cú pháp: Lưu ý : Một vài hệ thống database ko cho phép drop trực tiếp các cột trong table. (DROP COLUMN column_name) Table Persons Thêm vào 1 cột trong table Persons Kết quả Drop cột Address Kết quả

SQL IN

SQL IN Toán tử IN có thể được sử dụng nếu bạn biết chính xác giá trị mà bạn muốn trả về trong ít nhất một cột. Cú pháp: Table Persons Câu lệnh sau Select và hiển thị table Persons với LastName = "Hansen" hoặc "Pettersen" Kết quả

SQL UPDATE Statement

SQL UPDATE Statement Dùng để thay đổi dữ liệu của bảng. Cú pháp: Bảng PERSON Ta sẽ update thêm FirstName 'Nina' vào hàng có LastName là Rasmussen Kết quả: UPDATE nhiều hơn các cột trong 1 hàng : Bây giờ ta muốn thay đổi address và thêm tên vào trong cột City : Kết quả: