Thiết kế Iphone bằng Photoshop [Phần 1]

Bước 1:Vào File / New để tạo một file mới, kích thước 450x550 px màu tùy ý Tạo 1 layer mới shape 1(Layer/ new layer). Chọn công cụ Rounded Rectangle Rool (U) vẽ một hình với kích thước 246 x 475 px; radius:50px; màu chọn là màu đen. Để vẽ được hình với kích thước như ý muốn thì các bạn hãy … Continue reading Thiết kế Iphone bằng Photoshop [Phần 1]