Chrome 68 – Trải nghiệm giao diện Material cực đẹp

Google Chrome phiên bản 68 này, ngoài việc Bắt đầu đánh dấu các trang không phải HTTPS là ‘Not Secure’, bạn còn có thể tự mình kích hoạt giao diện Material cực đẹp nữa đấy.

Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn cách kích hoạt giao diện Material trên phiên bản Chrome 68 (Windows) và 67 (MacOS)

Gõ nội dung bên dưới vào thanh Address:

chrome://flags/#top-chrome-md

Trong mục UI Layout for the browser’s top chrome, bạn chọn Refrest và tiến hành nhấn nút Relauch Now như hình.

Screen Shot 2018-07-26 at 11.16.18 PM

Đối với hệ điều hành trên Mac, bạn cần làm thêm bước này, gõ nội dung dưới vào thanh address:

chrome://flags/#views-browser-windows

Trong phần Use Views browser indows insted of Cocoa, bạn chọn Enabled và nhấn Relaunch Now để khởi động lại browser.

Screen Shot 2018-07-26 at 11.21.22 PM.png

Ta được giao diện Material tuyệt đẹp như sau:

Screen Shot 2018-07-26 at 11.27.57 PM.png

Chúc các bạn có những trải nghiệm mới thú vị trên giao diện này.

Y Sa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s