Facebook ra mắt tính năng Group Plugin

Chuyện là mình cần làm một cái tool ranking để làm Top User trong tháng cho group Cộng Đồng Chữ Viết Tay. Nên quyết định dạo quanh trang facebook for developers để kiếm API support cho mục đích trên thì phát hiện ra Facebook mới update tính năng có tên là Group Plugin.

Screenshot from 2018-07-24 16-14-09

GROUP PLUGIN là gì?


Group Plugins cho phép mọi người tham gia group từ liên kết được gửi trong email hoặc từ web page.

Group plugin cho Email

Tính năng này cho phép người nhận có thể tham gia group ngay từ trong email.
Trong giao diện group, tiến hành nhấn nút Embed Invite để nhận code được generate từ Facebook.
Screen Shot 2018-07-24 at 11.02.34 PM
Một hộp thoại hiển thị đoạn code được tự động generate từ Facebook.
Screen Shot 2018-07-24 at 11.06.21 PM.png
Tiến hành send thử một email bằng code đã được generate ở bước trên, mình sẽ sử dụng dịch vụ PutsMail để send.
Screen Shot 2018-07-24 at 11.10.21 PM.png
Kết quả nhận được như sau:
Screen Shot 2018-07-24 at 11.12.35 PM

Group Plugin cho Web

Group Plugin cho Web có chức năng thêm button vào web page cho phép bất cứ ai cũng thể tham gia vào group. Plugin này sử dụng Facebook SDK để hiển thị group, khi user chọn button này thì họ sẽ được thêm vào nhóm của bạn.

Để sử dụng plugin này, bạn phải có điều kiện sau:

  • Group Facebook đang hoạt động
  • AppID từ Facebook App của bạn đả được live và public. Bạn có thể check tình trạng app của bạn tại tab App Review nằm trong Dashboard. Nếu bạn chứ có app thì có thể click vào link dưới và làm theo hướng dẫn.
Create a new Facebook App

 Các bước hướng dẫn

1. Config setting App Facebook của bạn

  • Vào Settings > Basic trong phần Dashboard, chọn + Add Platform. Trong Select Platforms, chọn Website.
  • Trong Site URL của Website, gõ URL nơi bạn muốn plugin hiển thị.
  • Trong App Domains, gõ vào domain name của website
  • Chọn Save Changes ngay góc phải bên dưới màn hình.

2. Get Code

Vào phần Button Code Configurator và nhập đường dẫn group:

Screen Shot 2018-07-24 at 11.28.07 PM.png

Nhấn GetCode, copypaste đoạn code vào nơi mà bạn muốn hiện trên website.

Full Code Example

Copy và paste code mẫu vào web page của bạn. đổi<APP_ID> thành AppID Facebook App của bạn và<group_URL> thành URL group của bạn.

Chúc các bạn thành công !
Y Sa

Reference


https://developers.facebook.com/docs/plugins/group-plugin/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s