Cài đặt Spring Boot CLI trên MacOS

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách setup Spring Boot CLI (Command line interface) trên MacOS

Truy cập vào đây để download phiên bản mới của Spring Boot CLI: http://123link.pw/U0Ub

Phiên bản mới nhất tính đến thời điểm viết bài này là 2.0.3

Sau khi giải nén file spring-boot-cli-2.0.3.RELEASE-bin.tar.gz sẽ gồm các file như hình dưới:

Screen Shot 2018-07-22 at 9.03.36 PM

Có 2 cách để để gọi lệnh Spring Boot CLI:

  • cd vào thư mục spring-2.0.3.RELEASE và chạy lệnh
  • thiết lập tập tin .bash_profile để có thể gọi lệnh khi bạn ở bất cứ đâu (khuyến khích)

Tiến hành gõ lệnh vim để chỉnh sửa file .bash_profile (hoặc có thể xài bất cứ editor nào bạn muốn)

vim ~/.bash_profile

Nhập nội dung sau, nhớ thay bằng đường dẫn trỏ đến folder spring của bạn đã giải nén ở bước trên:

export PATH=/Volumes/Data/app/spring-2.0.3.RELEASE/bin:$PATH

Screen Shot 2018-07-22 at 9.15.52 PM.png

Tiến hành chạy câu lệnh kiểm tra version spring để chắc rằng mọi thứ hoạt động hiệu quả.

spring --version

Screen Shot 2018-07-22 at 9.55.27 PM.png

Chúc các bạn thành công !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s