Làm website với công nghệ Serverless

Sau khi Amazon AWS cloud cho ra đời sản phẩm mới: AWS Lambda, thế giới công nghệ lại một lần nữa nổi lên nhiều sóng gió, cụm từ "serverless" trở thành một từ khóa hot, như BlockChain hay Docker những năm trước.

Sử dụng Node JS để tương tác với Facebook Graph API

Here's some context about pairing Node.js with Facebook's Graph API. The Bad: Facebook has a JavaScript SDK for interacting with their Graph API, but it's for client-side JavaScript – there is no Node.js SDK. Although there are several NPM packages for working with Facebook's Graph API, no NPM package seems to be as mature as packages for … Continue reading Sử dụng Node JS để tương tác với Facebook Graph API