[Hướng dẫn] Làm thế nào để xóa an toàn các tập tin trong Windows

(CafeF1.com) Khi bạn xóa một tập tin bất kỳ trên máy tính thì các tập tin này vẫn còn tồn tại trên ổ đĩa cho đến khi có dữ liệu khác ghi đè lên nó. Vậy làm sao có thể xóa mà không thể phục hồi lại được? Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn làm điều đó[…]

via CafeF1.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s