[Download] Devexpress v10.2.8 (vol 2)

DevExpress là bộ công cụ cực kỳ mạnh mẽ trong việc hỗ trợ các nhà lập trình phát triển giao diện ứng dụng như Windows Form hay web ASP.Net, đơn giản dễ sử dụng, đây là một bộ phần mềm bạn không thể bỏ qua. Đối với những bạn đã và đang sử dụng bộ … Continue reading [Download] Devexpress v10.2.8 (vol 2)

Một số thủ thuật lập trình ASP.Net

1. Kiểm tra FileUpload chỉ có thể là file ảnh Bạn sử dụng FileUpload để tải lên hình ảnh đến máy chủ từ một ứng dụng web Asp.Net, nhưng bạn chỉ muốn giới hạn chỉ cho upload file ảnh thôi => Sử dụng RegularExpressionValidator như minh họa dưới đây 2. Tạo nhiều QueryString từ Hyperlink … Continue reading Một số thủ thuật lập trình ASP.Net