Thêm Facebook Chat vào ứng dụng Pidgin

Bạn muốn giữ liên lạc với bạn bè trên Facebook trong suốt cả ngày nhưng lại không muốn duyệt chúng trên web? Hôm nay thegioidientu.com sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng thêm Facebook chat vào trình chat phổ biến Pidgin

Facebook gần đây đã hỗ trợ thêm XMPP, có nghĩa là bạn có thể thêm nó vào chương trình chat phổ biến như Pidgin. Trước đây bạn chỉ có thể thêm Facebook chat vào Pidgin thông qua một plug-in nên mọi thứ luôn luôn làm việc một cách không chính xác. Ở đây chúng ta sẽ hướng dẫn bạn qua việc thiết lập tài khoản Facebook trong Pidgin.

Bắt đầu

Việc đầu tiên là bạn cần có một username trong Facebook (nếu chưa có) tại link sau: http://facebook.com/username

Thêm Facebook Chat vào ứng dụng Pidgin

Sau khi thay đổi thành công, bạn sẽ được như hình dưới:

Thêm Facebook Chat vào ứng dụng Pidgin

Tải chương trình Chat Pidgin tại đây và tiến hành cài đặt: http://www.pidgin.im/

Tiến hành mở Pidgin và click chọn Accounts > Manage Accounts

Thêm Facebook Chat vào ứng dụng Pidgin

Chọn Add…

Thêm Facebook Chat vào ứng dụng Pidgin

Chọn Facebook (XMPP) trong danh sách Protocol

Thêm Facebook Chat vào ứng dụng Pidgin

Bây giờ, bạn tiến hành điền username trong Facebook của bạn, lưu ý chỉ gõ username của Facebook thôi, ví dụ facebook của bạn có link http://www.facebook.com/abc thì bạn chỉ được gõ vào abc trong khung username.
Trong khung Domain điền vào: chat.facebook.com và sau đó gõ mật khẩu facebook của bạn vào khung password.
Check vào ô Remember password nếu bạn muốn Pidgin tự động đăng nhập lần sau.

Thêm Facebook Chat vào ứng dụng Pidgin

Chọn qua tab Advanced, chọn Use encryption if avaiable và check vào mục Allow plaintext auth over unencrypted streams.
Connect server: điền vào chat.facebook.com

Thêm Facebook Chat vào ứng dụng Pidgin

Lúc này Facebook chat sẽ được hiển thị trong bảng Account của Pidgin, với user là your.facebook.username@chat.facebook.com

Thêm Facebook Chat vào ứng dụng Pidgin

Danh sách bạn bè Facebook của bạn sẽ được hiển thị trực tiếp trong danh sách Buddy, với tên đầy đủ của và hình ảnh đại diện, chia thành từng nhóm riêng biệt. Bạn có thể di chuyển để thay đổi cách hiện nhóm bạn bè Facebook của bạn giống như những trình chat khác.

Thêm Facebook Chat vào ứng dụng Pidgin

Và không có vấn đề nếu bạn của bạn đang đăng nhập trên trang web Facebook hoặc thông qua một ứng dụng chat, nó sẽ làm việc như bình thường.

Thêm Facebook Chat vào ứng dụng Pidgin

Đây là một cách tuyệt vời để giữ liên lạc với Facebook bạn bè của bạn trong suốt cả ngày, chúc các bạn thành công.

Nguồn: http://thegioidientu.com/tin-tuc-cong-dong-mang,32025-them-facebook-chat-vao-ung-dung-pidgin.aspx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s