[Download] SnagIT 10

SnagIT 10 là một phần mềm được phát triển bởi hãng TechSmith có chức năng chụp ảnh màn hình, quay phim với nhiều hiệu ứng hình ảnh đẹp và bắt mắt, đơn giản và dễ sử dụng.

Cấu hình Windows tương thích

  • Microsoft Windows XP*, Windows Vista*, or Windows 7*.
  • 1.0 GHz processor ~ Recommended: 2.4 GHz
  • 512 MB of RAM ~ Recommended: 1 GB or more
  • 60 MB of hard-disk space for program installation
  • Internet Explorer 7.0 or later required.

Download here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s