Microsoft phát hành WebMatrix – công cụ phát triển web miễn phí mới

Microsoft vừa phát hành một công cụ phát triển web miễn phí của WebMatrix, giúp người dùng có thể tạo, xây dựng và triển khai website dựa trên nền tảng công nghệ web sẵn có và hệ thống quản lý nội dung mà người dùng có thể lựa chọn.