Hướng dẫn lập trình VB.Net

Ebook do tác giả vovisoft.com soạn thảo gồm:

  • 133 trang
  • Hướng dẫn cách cài đặt
  • Hướng dẫn căn bản
  • Bài tập nâng cao

Download here:
http://www.mediafire.com/?zvmkwizj4tm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s