Giáo trình Visual Foxpro

File PDF

  • Chương 1: Giới thiệu Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Visual FoxPro
  • Chương 2: Thao tác với Bảng dữ liệu
  • Chương 3: Sắp xếp – Tìm kiếm – Thống kê
  • Chương 4: Lập trình trên Visual Foxpro
  • Chương 5: Forms
  • Chương 6: Reports
  • Chương 7: Tạo Menu và Quản lý đề án

File DOC (10 bài)

I. Giới thiệu
·
Nội dung môn học
Khai thác hệ quản trị cơ sở dữ liệu Visual Foxpro
Tiếp cận với công việc xây dựng một hệ thống quản lý
·
Tài liệu tham khảo
[1] – Sử dụng và khai thác Microsoft Visual Foxpro 6.0 – Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Đình Đề – NXB Lao động 2003
[2] – Bộ Help MSDN của Microsoft (tiếng anh)
[3] – Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin – Đào Thanh Tĩnh – NXB Quân đội 2004
[4] – Help của Visual Foxpro

II. Hệ quản trị csdl
· Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System) là một hệ thống phần mềm máy tính được thiết kế chuyên biệt cho bài toán quản lý. Mô hình dữ liệu của các hệ quản trị csdl là mô hình quan hệ.
·
Hệ quản trị csdl cung cấp 2 tính năng chính sau:
1-Lưu trữ, quản lý dữ liệu
2-Công cụ truy cập, khai thác dữ liệu
·
Các Hệ quản trị csdl thường dùng hiện nay:
1-SQL Server: Phát triển bởi Microsoft; là hệ CSDL dùng cho các tổ chức, doanh nghiệp lớn; Khả năng đáp ứng trên mạng cao; Đảm bảo tính an toàn, bảo mật.
2-Oracle: Phát triển bởi Oracle; là hệ CSDL dùng cho các tổ chức, doanh nghiệp lớn; Khả năng đáp ứng trên mạng cao; Đảm bảo tính an toàn, bảo mật. (Được đánh giá là mạnh hơn SQL verver và thực tế giá phần mền này cũng đắt hơn SQL Server)
3-Foxpro, Access: Phát triển bởi Microsoft; là hệ CSDL dùng cho các tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ; có khả năng triển khai trên mạng; tính bảo mật, an toàn là không cao.
4-MySQL: Hệ CSDL mã nguồn mở, được sử dụng chủ yếu cho các ứng dụng Web.

Download here (10 file DOC + 1 File PDF – 2.25MB)

http://www.mediafire.com/?a8xhucnr1zn

2 thoughts on “Giáo trình Visual Foxpro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s