Hướng dẫn cài đặt SQL Server Express Edition 2005

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cài đặt chương trình SQL Server Express Edition 2005 được dễ dàng hơn. 1. Download các chương trình: Cài đặt .Net Framwork 2.0 (22.42MB): http://adf.ly/lzhCt SQL Server 2005 Express Edition (255MB): http://adf.ly/lzhg1 SQl Sever Management Studio Express Edition 2005 (43.11MB):  http://adf.ly/lzhoY 2. Cài đặt SQL Server 2005 … Continue reading Hướng dẫn cài đặt SQL Server Express Edition 2005

SQL ALTER TABLE

SQL ALTER TABLE Biểu thức ALTER TABLE dùng để thay đổi các giá trị trong tables. Cú pháp: Lưu ý : Một vài hệ thống database ko cho phép drop trực tiếp các cột trong table. (DROP COLUMN column_name) Table Persons Thêm vào 1 cột trong table Persons Kết quả Drop cột Address Kết quả

SQL IN

SQL IN Toán tử IN có thể được sử dụng nếu bạn biết chính xác giá trị mà bạn muốn trả về trong ít nhất một cột. Cú pháp: Table Persons Câu lệnh sau Select và hiển thị table Persons với LastName = "Hansen" hoặc "Pettersen" Kết quả

SQL UPDATE Statement

SQL UPDATE Statement Dùng để thay đổi dữ liệu của bảng. Cú pháp: Bảng PERSON Ta sẽ update thêm FirstName 'Nina' vào hàng có LastName là Rasmussen Kết quả: UPDATE nhiều hơn các cột trong 1 hàng : Bây giờ ta muốn thay đổi address và thêm tên vào trong cột City : Kết quả: